Έρευνα

Έρευνα στο Σύστημα Υγείας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων,

Στόχος της έρευνας είναι να αναλυθεί διεξοδικά το φαινόμενο της έλλειψης δεδομένων/καταγγελιών (underreporting) για εγκλήματα μίσους και η προσοχή που παρέχεται στα θύματα τέτοιων εγκλημάτων στο και από το Σύστημα Υγείας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, διεξάγουμε αρχικά μια εις βάθος ανάλυση για το φαινόμενο της έλλειψης δεδομένων/καταγγελιών. Επίσης, μελετάμε την προσοχή που δίνεται στα θύματα τέτοιων εγκλημάτων από το Σύστημα Υγείας μέσω συνεντεύξεων με θύματα και επαγγελματίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω συνεντεύξεων με νοσηλευτές, γιατρούς και άλλους λειτουργούς (κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) των υπηρεσιών που παρέχουν στα θύματα πρωτοβάθμια περίθαλψη (επείγοντα περιστατικά σε νοσοκομεία,  112) ή δευτεροβάθμια περίθαλψη (περιοδική παρακολούθηση σε εξωτερικά ιατρεία/αγροτικά κέντρα κτλ). Με αυτόν τον τρόπο, συγκεντρώνουμε τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες τους, αφού συχνά είναι οι πρώτοι που αλληλεπιδρούν με τα θύματα μετά την διάπραξη του εγκλήματος.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια και η έρευνα διεξάγεται στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και δευτερογενή έρευνα. Έχουν απαντηθεί εξήντα ερωτηματολόγια και έχουν γίνει είκοσι συνεντεύξεις σε κάθε χώρα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην αναγνώριση και καταγγελία των εγκλημάτων μίσους.

Η έρευνα διεξήχθη στις ακόλουθες πόλεις κάθε χώρας:

  • Κύπρος: Λεμεσός, Λάρνακα, Λευκωσία και Πάφος.
  • Ουγγαρία: Βουδαπέστη και Σέγκεντ.
  • Μάλτα: Μάλτα και Γκόζο.
  • Ισπανία: Τολέδο, Ταλαβάρα, Ciudad Real, Μαδρίτη και Βαρκελώνη.
Ισπανία: Τολέδο, Ταλαβάρα, Ciudad Real, Μαδρίτη και Βαρκελώνη.
Μάλτα: Μάλτα και Γκόζο.
Κύπρος: Λεμεσός, Λάρνακα, Λευκωσία και Πάφος.
Ουγγαρία: Βουδαπέστη και Σέγκεντ.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, θα ετοιμαστούν τέσσερις εθνικές εκθέσεις, μία ανά συμμετέχουσα χώρα, καθώς και μία κοινή ευρωπαϊκή έκθεση. Αυτές οι εκθέσεις θα συγκεντρώνουν και θα εξηγούν τα δεδομένα που έχουν μαζευτεί σε κάθε χώρα, καθώς και τα συμπεράσματα της εθνικής έρευνας. Θα περιλαμβάνουν επίσης συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της προσοχής που δίνεται στα θύματα τόσο όσον αφορά στην υγεία τους όσο και αναφορικά με ψυχοκοινωνικά θέματα, καθώς και όσον αφορά στην υποβολή καταγγελιών και στην επικοινωνία μεταξύ των ιδρυμάτων υγείας και των φορέων επιβολής του νόμου. Οι εκθέσεις θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εθνικές αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύ κοινό. Η συμμετοχή μας στο ENAR Europe θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε μια ευρύτερη προοπτική.

Η έρευνα πήρε την έγκριση της Επιτροπής Βιοηθικής.

Στην ενότητα λήψης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα διάφορα υλικά που σχετίζονται με το πακέτο εργασίας Έρευνας.

Στο μέρος