Κατεβάστε

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματα μίσους. Μπορείτε να βρείτε μελέτες και άρθρα καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγουμε. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται τακτικα.

National Report SHELTER – SPAIN

Leaded by the Faculty of Social Sciences in Talavera de la Reina, at the University of Castilla – La Mancha, the European SHELTER project seeks to support and advise victims of hate violence through the health system. It is a pioneering project in Spain and Europe. An interdisciplinary team from the University of Castilla – La Mancha and the Llere Social and Educational Association, made up of anthropologists, social workers, social educators, nurses and sociologists, have participated in its design and execution.

Using a mixed methodology that combines quantitative (questionnaires to health professionals) and qualitative (interviews with health professionals and victims of hate violence) research techniques, the research has been carried out in three territories – Castilla-La Mancha, Madrid and Cataluña – and in three services – hospital emergencies, primary care health centres and out-of-hospital emergencies.

The results and conclusions incorporate the experience and perspective of health professionals and victims, complementing the official data available on the prevalence of hate crimes in Spain. Recommendations are provided on how to improve the health and psychosocial care of victims, the reporting of violence, communication between health institutions and law enforcement bodies.

λήψη

Law enforcement problems in hate crime procedures. The experiences of the Working Group Against Hate Crimes in Hungary

Στην έκθεση αυτή, το Working Group Against Hate Crimes (συνασπισμός ΜΚΟ στην Ουγγαρία) παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση 24 περιστατικών εγκλημάτων μίσους που συνέβησαν στην Ουγγαρία μεταξύ του 2009 και του 2013, προκειμένου να εντοπιστούν οι συστημικές αποτυχίες των ουγγρικών αρχών επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης.

λήψη

Bibliography on hate crimes in Hungary

Το Working Group Against Hate Crimes στην Ουγγαρία διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει εκθέσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα εγκλήματα μίσους – γραμμένες στα ουγγρικά ή που αφορούν την Ουγγαρία. Η βάση δεδομένων περιέχει περισσότερες από 250 δημοσιεύσεις, πολλές με παραπομή σε πλήρες κείμενο.

λήψη

Hate crimes in Hungary. Problems, recommendations, good practices

Πρόκειται για έκθεση που εκπόνησαν τρεις ουγγρικές ΜΚΟ η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των εγκλημάτων μίσους και της διαχείρισής τους από κρατικούς φορείς στην Ουγγαρία, καθώς και των εμποδίων που υπάρχουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με εκπροσώπους κρατικών θεσμών, ΜΚΟ και μέλη ευάλωτων ομάδων που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εγκλημάτων μίσους. Με βάση την έρευνα, η έκθεση περιέχει 72 συστάσεις για την κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς.

λήψη

Νόμοι και νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους στην Κύπρο

λήψη