Munkacsomagok

A céljaink elérése érdekében a projekt 4 egymást kiegészítő tevékenységi körre épül:

Kutatás, az egészségügyi rendszer adatainak gyűjtése és elemzése.

Képzés, a szakemberek képességeinek fejlesztése és jó gyakorlatok cseréje.

Disszemináció, kommunikáció és figyelemfelhívás.

Kapcsolati hálózat építése az áldozatok segítése érdekében az “Állítsuk meg a gyűlölet okozta károkat” tagsági bizonyítvánnyal.

Mindegyik csomag saját tevékenységekkel, határidőkkel és célkitűzésekkel rendelkezik.

Egy további programcsomag a szervezési, monitorozási és utánkövetési tevékenységekből áll.