Mit jelent a gyűlölet-bűncselekmény fogalma?

A gyűlölet-bűncselekmény definíciója: „Bűntett, aminek indítéka bizonyos emberi csoportokkal szemben támasztott előítélet [ZS1].” (EBESZ – ODIHR)

Egy bűntett akkor kerül gyűlölet-bűncselekményként nyilvántartásba, ha az alábbi két állítás igaz rá:

  • egyrészt, a tett bűncselekmény a büntetőtörvénykönyv alapján
  • másrészt, a tett motivációja mögött előítélet áll

Az EBESZ definíciója alapján az előítéletes motiváció nagyvonalakban meghatározva jelenthet előre megalkotott negatív véleményt, sztereotip feltételezést, intoleranciát vagy egy bizonyos csoport ellen irányuló gyűlöletet, mely csoportot olyan közös tulajdonságok kötnek össze, mint a „rassz”, etnikum, nyelv, vallás, nemzetiség, szexuális irányultság, nem vagy egyéb alapvető jellemzők. Fogyatékossággal élő emberek is válhatnak gyűlölet-bűncselekmények áldozatává.

A gyűlölet-bűncselekmény fogalma az egészségügyi használatban egyedi jelentést kapott, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értelmezése szerint „a fizikai erő vagy hatalom szándékos használata egy személy vagy egy embercsoport ellen, ami sérülést, halált, lelki sérülést, fejlődési rendellenességet, károsodást okoz vagy okozhat azonnal vagy hosszú távon, és melynek indítéka az áldozat valós vagy vélt tartozása egy egy adott csoporthoz vagy közösséghez.” Amennyiben érdeklődik a témakör iránt javasoljuk a következő cikk elolvasását.