Εκπαίδευση

Εκπαίδευση, ενδυνάμωση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για το προσωπικό νοσοκομείων και για φοιτητές,

Το πρόγραμμα μας επικεντρώνεται επίσης στην παροχή σημαντικών πληροφοριών και χρήσιμων εργαλείων στους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να επέλθει βελτίωση της βοήθειας και της υποστήριξης των θυμάτων.

Οι εκπαιδεύσεις που παρέχουμε στοχεύουν στην ενίσχυση της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας για τα θύματα εγκλημάτων μίσους εντός του συστήματος υγείας. Στο τέλος των δραστηριοτήτων του, το πρόγραμμα θα έχει παράσχει κατάρτιση για τα εγκλήματα μίσους σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και άλλους λειτουργούς (πχ κοινωνικούς λειτουργούς) και φοιτητές μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης και τη διάθεση εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών.

Εκπαιδεύουμε επαγγελματίες με τρόπο που θα τους βοηθήσει να εντοπίζουν πιθανά θύματα εγκλημάτων μίσους, προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και να υποστηρίξουν δίκτυα για θύματα και πόρους για την υποβολή καταγγελιών. Πράγματι, σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, το προσωπικό των ιδρυμάτων υγείας δεν λαμβάνει ειδική εκπαίδευση για το θέμα αυτό. Οι εμπειρίες, οι πληροφορίες, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις, καθώς και τα ήδη εντοπισμένα κενά, επισημαίνουν ότι το προσωπικό του συστήματος υγείας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εγκλημάτων μίσους. Πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα στην υποστήριξη και την προστασία τους, να βελτιώσουν ή να ενσωματώσουν πρωτόκολλα όταν ανιχνεύονται ενδείξεις εγκληματικότητας που προκαλούνται από προκατάληψη και να ενισχύσουν την επαφή τους με άλλους φορείς. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διοργανώνουμε διαδραστικά σεμινάρια με γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς πιστεύουμε στη μέθοδο “κατάρτιση μέσω δράσης”. Η εκπαίδευσή μας βασίζεται επίσης σε εργαλεία και πόρους πολυμέσων και στην ανταλλαγή επιτυχημένων εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών των θυμάτων. Στις εκπαιδεύσεις συμμετέχουν και φοιτητές καθώς είναι οι επαγγελματίες του αύριο.

Ο σχεδιασμός των εκπαιδεύσεων θα βασίζεται σε πληροφορίες, αντιλήψεις και δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της έρευνας. Υπάρχουν 23 προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις που κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών.

Πληροφορίες και εγγραφή για τις εκπαιδεύσεις

Πλήρη προγράμματα των εκπαιδεύσεων και έντυπα εγγραφής θα είναι διαθέσιμα σε αυτό το τμήμα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι εκπαιδεύσεις είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε, όσο νωρίτερα κάνετε αίτηση τόσο πιο πιθανό είναι να γίνετε δεκτοί.

Για να εγγραφείτε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τις πληροφορίες σας:


    He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.