Ποιοι είμαστε;

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM)

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών de Talavera de la Reina

Διαχειριστής του Προγράμματος. Το Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που παρέχει 45 πτυχία, 31 μεταπτυχιακά και 68 διδακτορικά προγράμματα και 115 εξειδικευμένους τίτλους. Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών de Talavera de la Reina έχει μακρά ιστορία έρευνας, διδασκαλίας και εμπλοκής σε κοινωνικά ζητήματα.

μεταβείτε στον Ιστό

Asociación Socioeducativa Llere

μεταβείτε στον Ιστό

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Subjective Values Foundation

Το Subjective Values ​​Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων, υποστηρίζοντας έναν συνεχή διάλογο μεταξύ διαφόρων πολιτισμών. Επιπλέον, ο οργανισμός επιδιώκει να δημιουργήσει μια βιώσιμη κοινωνία, να προωθήσει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη στην Ουγγαρία και να παρέχει μια πλατφόρμα για νέα άτομα για να εντοπίζουν και να μεταφέρουν αυτές τις αξίες και ιδέες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.

μεταβείτε στον Ιστό

National University of Public Service

Το National University of Public Service (NUPS) ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012 ως το νεώτερο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο της αποστολής του Πανεπιστημίου, σημαντικός ρόλος αποδίδεται στην εθνική δέσμευση, στην ανάπτυξη της ευαισθησίας στην κοινωνική πρόνοια και στο ήθος της δημόσιας υπηρεσίας. Η Σχολή Νομικής πληροί όλα τα κριτήρια της Διαδικασίας της Μπολόνια: από το 2006 απονέμει πτυχία, από το 2008 απονέμει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι επίσης διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Όλα τα μέλη της ουγγρικής ομάδας – η καθηγήτρια (επικεφαλής προγράμματος πολλών προγραμμάτων της ΕΕ), ο Tamás Dombos (μέλος του συνασπισμού Working Group Against Hate Crimes NGO) και η Nikolett Nagy (διδακτορική φοιτήτρια της Σχολής Law Enforcement) – είναι ειδικοί στο ζήτημα των εγκλημάτων μίσους.

μεταβείτε στον Ιστό

ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα καινοτόμα ερευνητικά ιδρύματα που κατακτούν διεθνή επιστημονική αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο. Οι κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προώθηση της αριστείας και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Αρκετά τμήματα έχουν συμβάλει στην κοινωνική δικαιοσύνη μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ ή εθνικών προγραμμάτων. Όλα τα μέλη της ομάδας του UCY (Assoc. Prof Fabienne Baider (Discourse analysis), Δρ Ανδρέας Χατζηττοφής (Ψυχιατρική) και Δρ. Δώρα Γεωργίου (Ψυχολογία)) είναι ειδικοί στην ρητορική μίσους ή/και στα εγκλήματα μίσους.

μεταβείτε στον Ιστό

AEQUITAS

Ο AEQUITAS είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στην Κύπρο. Το όραμα του οργανισμού AEQUITAS είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατανοητά και γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης και σεβασμού. Αυτό το όραμα έχει ως στόχο την προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτότητας, ενισχύοντας έτσι αρχές όπως τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

μεταβείτε στον Ιστό