Τι είναι τα εγκλήματα μίσους;

Το Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) του ΟΑΣΕ επισημαίνει ότι τα εγκλήματα μίσους είναι εγκληματικές πράξεις που προκαλούνται από προκαταλήψεις έναντι συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων.

Για να θεωρηθεί έγκλημα μίσους, το αδίκημα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια:

  • Πρώτον, η πράξη πρέπει να αποτελεί ποινικό αδίκημα.
  • Δεύτερον, η πράξη πρέπει να έχει παρακινηθεί από προκατάληψη.

Επομένως, τα θύματα επιλέγονται με βάση την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ, τα κίνητρα που σχετίζονται με προκατάληψη μπορούν να οριστούν ευρέως ως προκατειλημμένες αρνητικές απόψεις, στερεότυπες αντιλήψεις, μισαλλοδοξία ή μίσος που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως “φυλή”, εθνότητα, γλώσσα, θρησκεία, εθνικότητα, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Τα άτομα με αναπηρίες μπορεί επίσης να είναι θύματα εγκλημάτων μίσους.

Ωστόσο, στον τομέα της υγείας, η χρήση έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της «βίας μίσους», η οποία θα μπορούσε πλέον να κατανοηθεί όπως περιγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ): «η σκόπιμη χρήση σωματικής δύναμης ή εξουσίας σε πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, αναπτυξιακές διαταραχές ή στέρηση, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, με βάση τη σχέση του θύματος με μια ομάδα ή κοινότητα ή την ιδιότητα του ανήκειν σε αυτή – πραγματική ή αντιληπτή».

Αυτός ο ορισμός βασίζεται στην ιδέα της «βίας» που καθόρισε ο ΠΟΥ στην Παγκόσμια Έκθεση για τη Βία και την Υγεία (WRVH). Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, συνιστούμε το άρθρο του U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine που μπορείτε να βρείτε εδώ: